blog
user
04 072020

Strony www na Wordpress można uruchomić bardzo szybko. Niektórzy klienci radzą sobie z uruchomieniem strony samodzielnie. Dodanie i edycja treści strony Wordpress też nie jest problemem. Trzeba pamiętać, że wordpress to nie tylko szybka instalacja i uruchomienie serwisu. Z uwagi na dużą popularność tego systemu trzeba dbać o jego zabezpieczenie ale nie o tym będzie dzisiejszy artykuł. Czasami trzeba przeprowadzić modernizację strony www. Może się okazać, że moderniacja wykracza poza możliwości klienta i wtedy zlecenie jest przekazywane do naszej firmy.

W trakcie realizacji zlecenia może się okazać, że do wykonania poprawek szablonu jest potrzebny dostęp do serwera FTP. Klient albo nie chce go przekazać albo nie pamięta hasła. O ile Wordpress posiada mechanizm edycji istniejących plików szablonu to dodawanie nowych plików jest już niedostępne. Ograniczenie to można obejść w sposób przedstawiony poniżej. Przedstawniony przykład pokaże jak dodać plik oraz katalog w katalogu /assets

Plik będzie w katalogu /assets/moje/plik.js

Z poziomu menu wybieramy wygląd -> edytor motywu. Następnie edytujemy plik functions.php. Zazwyczaj ten plik zawiera już instrukcje. W dowolnym miejscu dodajemy kod

 

add_action('after_setup_theme', function() {
    $file = get_stylesheet_directory() . '/assets/js/moje/plik.js';
    if(!file_exists($file)) {

        mkdir(get_stylesheet_directory() . '/assets/js/moje/', 0700);
        
        include_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php';
        \WP_Filesystem();
        global $wp_filesystem;
        $wp_filesystem->put_contents($file, '', FS_CHMOD_FILE);
    }
});

wp_register_script( 'js-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/assets/js/moje/plik.js', 'jquery', "1", true);
wp_enqueue_script( 'js-script' );

 

Po dodaniu kodu trzeba zapisać skrypt i uruchomić stronę aby wywołać dodany kod. Po odświerzeniu strony po prawej stronie w liście plików w katalogu assets/moje/ powinien pojawić się plik plik.js, który można już edytować.

 

 

Nasze newsy

Śledź nasze aktualności.

blog
user
30 072020

Modernizacja strony www

Przeprowadziliśmy gruntowną modernizację strony www.zbrojenierozproszone.pl

blog
user
08 072020

Fałszywe e-maile z żądaniem okupu

Na konta e-mailowe naszych klientów trafiają informacje z żądaniem okupu w BTC

blog
user
04 072020

Jak utworzyć nowy plik szablonu bez ftp

Krótki poradnik jak utworzyć nowy plik szablonu bez dostępu do ftp.

logo

Masz pytania? Skontaktuj się