blog
user
04 072020

Strony www na Wordpress można uruchomić bardzo szybko. Niektórzy klienci radzą sobie z uruchomieniem strony samodzielnie. Dodanie i edycja treści strony Wordpress też nie jest problemem. Trzeba pamiętać, że wordpress to nie tylko szybka instalacja i uruchomienie serwisu. Z uwagi na dużą popularność tego systemu trzeba dbać o jego zabezpieczenie ale nie o tym będzie dzisiejszy artykuł. Czasami trzeba przeprowadzić modernizację strony www. Może się okazać, że moderniacja wykracza poza możliwości klienta i wtedy zlecenie jest przekazywane do naszej firmy.

W trakcie realizacji zlecenia może się okazać, że do wykonania poprawek szablonu jest potrzebny dostęp do serwera FTP. Klient albo nie chce go przekazać albo nie pamięta hasła. O ile Wordpress posiada mechanizm edycji istniejących plików szablonu to dodawanie nowych plików jest już niedostępne. Ograniczenie to można obejść w sposób przedstawiony poniżej. Przedstawniony przykład pokaże jak dodać plik oraz katalog w katalogu /assets

Plik będzie w katalogu /assets/moje/plik.js

Z poziomu menu wybieramy wygląd -> edytor motywu. Następnie edytujemy plik functions.php. Zazwyczaj ten plik zawiera już instrukcje. W dowolnym miejscu dodajemy kod

 

add_action('after_setup_theme', function() {
    $file = get_stylesheet_directory() . '/assets/js/moje/plik.js';
    if(!file_exists($file)) {

        mkdir(get_stylesheet_directory() . '/assets/js/moje/', 0700);
        
        include_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php';
        \WP_Filesystem();
        global $wp_filesystem;
        $wp_filesystem->put_contents($file, '', FS_CHMOD_FILE);
    }
});

wp_register_script( 'js-script', get_stylesheet_directory_uri() . '/assets/js/moje/plik.js', 'jquery', "1", true);
wp_enqueue_script( 'js-script' );

 

Po dodaniu kodu trzeba zapisać skrypt i uruchomić stronę aby wywołać dodany kod. Po odświerzeniu strony po prawej stronie w liście plików w katalogu assets/moje/ powinien pojawić się plik plik.js, który można już edytować.

 

 

Nasze newsy

Śledź nasze aktualności.

blog
user
20 022021

Instalacja szablonu prestashop

Utworzenie nowego sklepu internetowego wiąże się z instalacją szablonu. Jak bardzo skomplikowany jest ten proces?

blog
user
18 012021

Wspierane wersje PHP w 2021 roku

Dostępna jest już wersja 8 PHP a PHP w wersji 7.2 nie jest już wspierane od miesiąca.

blog
user
19 122020

Jaki internet mobilny w Koszalinie

Krótkie porównanie szybkości mobilnego internetu na przykładzie T-Mobile i Plus.

logo

Masz pytania? Skontaktuj się