Front wyszukiwarki nie wyszukuje po indeksie produktu.

Wersja: 1.6
W menu preferencje -> wyszukiwanie. Sprawdź czy indeks wyszukiwania jest aktualny. Jeżeli nie przebuduj go. W sekcji Waga sprawdź czy Waga indeksu nie ma wartości równej 0.

Użytkownik jest bardzo szybko wylogowywany z panelu.

Wersja: 1.6
Problem pojawia się jeżeli dostęp do strony jest przez zmienne IP. W menu Administracja -> preferencje trzeba wyłączyć opcję "Sprawdź adres IP Cookie"

Po automatycznym wylogowaniu ze strony nie można się ponownie zalogować.

Wersja: 1.6
Problem pojawia się jeżeli użytkownik próbuje otworzyć panel z historii przeglądarki w którym jest paremetr token.
Np https://ps16.localhost/admin123abc/index.php?controller=AdminAdminPreferences&token=fcfe21dee43e5ef892b5f576201c48c
Panel należy uruchamiać zawsze pod jak najkrótszym adresem np: https://ps16.localhost/admin123abc

Moduł cron nie działa po skonfigurowaniu zadania

Wersja: 1.6
Moduł cron musi być wywołany zewnętrznie przez serwer aby mógł wykonywać zadania. W ustawieniach modułu trzeba przełączyć w tryb zaawansowany. Pojawi się komunikat jak skonfigurować serwer aby moduł działał poprawnie. Po wykonaniu instrukcji należ z powrotem przełączyć w tryb podstawowy.

Jak ustawić specyficzną cenę przesyłki dla wybranego kraju

Wersja 1.6
W menu: Lokalizacja -> Strefy dodać nową strefę taką jak nazwa kraju. W menu: Lokalizacja -> Kraje wybrać kraj i przypisać go do nowo utworzonej strefy. W menu wysyłka -> przewoźnicy wybrać przewoźnika i w zakładce "Lokalizacja wysyłek i koszty" ustawić cenę dla nowo utworzonej strefy.

Ładuje się biała pusta strona.

Wersja 1.6
Jeżeli po włączeniu trybu debugowania pojawia się błąd Fatal error: Uncaught exception 'SmartyException' with message 'unable to write file /home/xxxxx/public_html/cache/smarty/compile/d9/96/21/wrt53e15xxxuuuc5235.84176972' in /home/xxxxx/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php:44

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej (Zaawansowane -> wydajność) problem znika ale pojawia się ponownie.

Sprawdzić:
- czy katalog /cache ma odpowiednie uprawnienia oraz nadany jest odpowiedni właściciel dostępu do katalogu
- czy limit miejsca na serwerze nie został przekroczony
- czy limit plików na serwerze nie został przekroczony (potrzebny kontakt z administratorem)

Po wyłączeniu slajdu w module Slider zdjęć na głównej stronie (homeslider) element nadal jest widoczny na stronie głównej.

Wyczyść pamięć podręczną: Zaawansowane -> wydajność

Panel wolno się ładuje

Wersja 1.7
Wyłącz moduł Merchant Expertise (Umiejętności sprzedawcy.).

Nie można usunąć zdjęć zduplikowanych produktów.

Wersja 1.6
Problem zaobserwowany w wersji multistore. Po zduplikowaniu produktu i uruchomieniu jego edycji należy się przełączyć na wszystkie sklepy. Usuwanie i dodawanie zdjęć zadziała poprawnie.

logo

Masz pytania? Skorzystaj z formularzy