Krótki tutorial jak za pomocą ssh zablokować dostęp do strony z użyciem hasła. Funkcja szczególnie przydatna aby zablokować roboty google do starej witryny lub do nowo tworzonej.

Tworzymy plik z hasłami używając komendy htpasswd

root@host: htpasswd .htpasswd nazwa_uzytkownika

Zostaniemy poproszeni o podanie hasła oraz powtórzenie go.

Otwieramy plik .htaccess i dodajemy kod

AuthType Basic
AuthName "Logowanie"
AuthUserFile /home/users/public_html/domena/.htpasswd
Require valid-user

Parametr AuthUserFile musi zawierać ścieżkę bezwzględną dostępu do pliku. Osoby mające uruchomioną stronę na Wordpess mogą skorzystać z wtyczki Password protect opisanej w dziale przydatne wtyczki do Wrodpress.

logo

Masz pytania? Skorzystaj z formularzy